Normalizace v televizní a filmové tvorbě

Pozvánka na seminář Normalizace v televizní a filmové tvorbě (Praha, ÚSTR, 03.12.2012)

  • Termín: 3. prosince 2012
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Siwiecova 2, 130 00, Praha 3
  • Kontaktní informace: eva.kubatova@ustrcr.cz, +420 221 008 396
  • Jednací jazyk: čeština

Jednodenní seminář se bude zabývat audiovizuálními reprezentacemi normalizace a vztahu politiky a filmu/televize po roce 1970. Program nabídne tři tematické bloky: 1. Normalizační tvorba, 2. Dnešní obrazy normalizace a 3. Normalizace z didaktického hlediska. V rámci 2. bloku se uskuteční mimo jiné i diskuze o zobrazení a recepci normalizace v dnešní populární kultuře. Didaktický blok přinese kromě avizovaných příspěvků prezentaci čerstvě vydaného vzdělávacího DVD o normalizaci. Referáty přednesené na semináři se stanou základem kolektivní monografie Film a dějiny 4: Normalizace.