NÁVŠTĚVA: Zástupci ukrajinských archivů zavítali do ÚSTR


V pátek 10. března se s vedením Ústavu pro studium totalitních režimů setkali zástupci ukrajinských státních archivů – ředitel Archivu Služby bezpečnosti Ukrajiny Andrij Kohut a ředitel Archivní služby Ukrajiny Anatolij Chromov. Jednali o další možné spolupráci, nejen v probíhajícím projektu Čechoslováci v Gulagu, ale například i v možných dalších projektech, například při zpracování obětí komunismu, kdy se jedná o občany ze západní Evropy a jejichž tragické osudy jsou vesměs i v jejich rodných zemích zcela neznámé. Jak se obě strany shodly, to by také mohlo přispět k pochopení komunistické zlovůle právě u občanů této části Evropy, kteří zločinnost tohoto režimu mnohdy bagatelizují.

Při pracovním setkání s ukrajinskými zástupci archivů se projednávaly rovněž možnosti pořádání společných výstav, konferencí apod. Ředitel Ladislav Kudrna se svým náměstkem Kamilem Nedvědickým také vyjádřili podporu kolegům z ukrajinských archivů v jejich nelehké práci ve ztížených podmínkách a přáli jim brzké skončení válečného konfliktu. Oba ukrajinští hosté pak byli kolegy z projektu Čechoslováci v Gulagu detailně seznámeni s funkčností, praktickou využitelností a přínosem nového webového projektu archivkgb.zcu.cz.


Vlevo ředitel Archivní služby Ukrajiny Anatolij Chromov, vpravo ředitel Archivu Služby bezpečnosti Ukrajiny Andrij Kohut

Připravil MARTIN VACEK