Návštěva senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v ÚSTR

Praha, 1. června 2011

– Senátoři výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice navštívili Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek v Praze…