NÁVŠTĚVA: O Ďáblickém hřbitovu s poslancem Petrem Liškou


V pátek 13. ledna jednal s vedením Ústavu pro studium totalitních režimů poslanec Parlamentu ČR Ing. Petr Liška. Schůzka proběhla na žádost pana poslance a zúčastnili se jí za ÚSTR jeho ředitel docent Ladislav Kudrna a 1. náměstek JUDr. Kamil Nedvědický.

Tématem byla otázka současnosti a budoucnosti hřbitova v Ďáblicích, kde se nachází část, do níž byly pohřbíváni účastníci 2. a 3. odboje, političtí vězni obou totalitních režimů 20. století, ale kam byly uloženy rovněž ostatky příslušníků represivních složek nacistického či komunistického režimu. Zúčastnění se shodli na nutnosti změny tohoto zásadního místa historické paměti a zpracování možností řešení nevhodné situace, v níž se nachází, včetně technických, personálních či finančních náležitostí a v té souvislosti na vhodnosti sestavení širokého týmu, který by popsal stav a možná východiska. A samozřejmě by připravil návrh projektu k realizaci.

Pan poslanec byl vedení ÚSTR seznámen se situací Ústavu, plánech dalšího jejího rozvoje, včetně úsilí o řešení zděděného neutěšeného stavu sídelní budovy Ústavu pro studium totalitních režimů. Následně se rozvinula debata o možnostech spolupráce v oblasti prezentace výsledků historického výzkumu ÚSTR, vzdělávání a popularizace s ohledem na zákonem vymezenou působnost instituce, a to jak vzhledem k zákonodárnému sboru, tak i k ústeckému regionu, který poslanec Ing. Petr Liška reprezentuje v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Zpracoval MARTIN VACEK