NÁVŠTĚVA: Maďarský velvyslanec projednal spolupráci s ÚSTR


Ústav pro studium totalitních režimů navštívil maďarský velvyslanec, ředitel Kudrna jej obdaroval knihami z naší produkce

Poslední lednový den navštívil dočasné sídlo Ústavu pro studium totalitních režimů maďarský velvyslanec Dr. András Baranyi. V rámci neformálního setkání s ředitelem ÚSTR doc. Ladislavem Kudrnou a 1. náměstkem JUDr. Kamilem Nedvědickým se projednaly možnosti spolupráce mezi maďarskými paměťovými institucemi a Ústavem pro studium totalitních režimů. Prodiskutovaly se různé oblasti, v nichž by mohla tato vzájemná spolupráce probíhat. Pan velvyslanec přislíbil svou pomoc a podporu, a zároveň byl potěšen, že následující zahraniční cesta vedení Ústavu pro studium totalitních režimů by vedla právě do Maďarska.

„Jednou z mých priorit při nástupu do funkce bylo navazování užší spolupráce se zahraničními paměťovými institucemi. Proto velmi vítám návštěvu pana velvyslance a jeho vstřícný přístup. Jeho návštěva a pomocná ruka nás velmi potěšila, takříkajíc přišla v pravý čas, protože na jaro máme naplánovanou návštěvu paměťových institucí právě v Maďarsku,“ řekl ředitel Ladislav Kudrna.


Při neformálním setkání se projednaly možnosti spolupráce ÚSTR s paměťovými institucemi v Maďarsku / 1. náměstek Nedvědický si s panem velvyslancem vyměnil navštívenky

Zpracovala BARBABA BOTHOVÁ