NÁVŠTĚVA: Jednání o spolupráci s Ústavem pamäti národa

Ústav pro studium totalitních režimů pokračuje v obnovování v minulosti přerušených kontaktů s paměťovými institucemi především v okolních zemích. Včera prozatímní sídlo Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze 3 v budově Radost navštívilo vedení slovenského Ústavu pamäti národa v čele s jejím předsedou Správní rady dr. Jergušem Sivošem.Jednání se za slovenskou stranu dále účastnili ředitel Archivu ÚPN Peter Mikle, ředitelka Kanceláře ÚPN Adéla Martinkovičová a ředitel Centra výzkumu období nesvobody Peter Jašek. ÚSTR pak zastupovali ředitel doc. Ladislav Kudrna a náměstek JUDr. Kamil Nedvědický. Předmětem pracovního setkání bylo projednání konkrétních návrhů vzájemné spolupráce na společných projektech, výstavách a konferencích. Případně i při vydávání knih a ústavního časopisu. Kolegové ze Slovenska byli potěšeni, že ÚSTR s novým vedením má skutečný zájem o spolupráci, což potvrdil návratem do Platformy evropské paměti a svědomí, kterou před lety zakládal a z níž za předchozího vedení vystoupil.

Zpracoval MARTIN VACEK