NÁVŠTĚVA: Běloruská opozice jednala s ÚSTR

Ústav pro studium totalitních režimů pokračuje ve své strategii navazování spolupráce s paměťovými institucemi i dalšími spřízněnými organizacemi v Evropě. V úterý 26. října navštívily ÚSTR paní Alina Koushyk, zástupkyně běloruského Přechodného kabinetu a Kryscina Šyjanok, zastupující běloruskou národnostní menšinu ve Výboru ZHMP.

Alina Koushyk má v Přechodném kabinetu na starost strategii národního obrození Běloruska a soustřeďuje se na běloruskou historii, kulturu a jazyk. Na jednaní s představiteli ÚSTR – ředitelem Ladislavem Kudrnou a náměstkem Kamilem Nedvědickým – představila svou vizi o spolupráci s paměťovými institucemi a přiblížila život běloruské menšiny v ČR. Na schůzce došlo k předběžné dohodě o spolupráci, jejíž konkrétní forma bude projednána při budoucích setkáních.


Za běloruskou stranu se jednání zúčastnily (zprava) Alina Koushyk a Kryscina Šyjanok, ÚSTR zastupovali ředitel Ladislav Kudrna a náměstek Kamil Nedvědický

Připravila BARBARA BOTHOVÁ