Navšítivili nás kolegové z rakouského Ludwig Boltzmann Institutu

Dne 11. února 2014 navštívil ÚSTR ředitel Institutu Ludwiga Boltzmanna prof. Stefan Karner s kolegy Philippem Lesiakem a Kateřinou Lozoviukovou. Jednali s nimi Zdeněk Hazdra, první náměstek ředitelky ÚSTR, a Světlana Ptáčníková, ředitelka ABS. Mluvilo se samozřejmě o možnostech další spolupráce obou institucí – především o přípravě publikace, která vychází z dosud uskutečněných společných konferencí. Knihu by mělo vydat koncem roku prestižní nakladatelství Böhlau. Dále se počítá s organizováním pravidelných pracovních setkání a workshopů a v prosinci by měla proběhnout další konference, tentokrát i za účasti slovenského UPN.