Podzimní nabídka seminářů pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů zve učitele na vzdělávací semináře! Všechny kurzy jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

  • 9. října, 9 – 15 hod., Národní identity ve škole
  • 12. listopadu, 14 – 18 hod., Využití počítačových simulací v humanitních předmětech
  • 20. listopadu, 9 – 15 hod., Dějepis mezi historií a pamětí

  • Program a registrace