Nabídka zaměstnání

Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 10. 6. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Pracovník/pracovnice Oddělení vzdělávání se zaměřením na občanské vzdělávání.