Multimediální vzdělávací DVD 1968 – zmařené naděje

Praha 19. prosince 2008 – Výuka dějepisu má (mimo jiné) směřovat k rozvoji kritického myšlení, k rozlišování mezi reálnými a fiktivními ději, k rozpoznání manipulací. Jednou z účinných strategií naplňující deklarované cíle je i práce s filmovým médiem…