Mezinárodní konference o třetím odboji již tento týden v Praze

Praha 25. května 2010

– Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha připravil na čtvrtek 27. května mezinárodní konferenci o třetím odboji, která je věnována památce Dr. Milady Horákové. Přednášející se budou zabývat otázkami konstituování čs. vojenského exilu, činností odbojových a zpravodajských skupin, službami bezpečnostního aparátu StB atd…