Mezinárodní konference „Hlasy svobody- západní provokace? 60 let rádia Svobodná Evropa v Mnichově a Praze“

Logo konference „Hlasy svobody- západní provokace?“

U příležitosti šedesátého výročí existence Rádia Svobodná Evropa pořádají Collegium Carolinum a České centrum Mnichov ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů ve dnech 28.–30. dubna 2011 mezinárodní konferenci o historickém působení a vlivu tohoto vysílače…