Kuvajtský velvyslanec v České republice J. E. Ayman Al-Adsani navštívil ÚSTR a ABS

Praha, 14. dubna 2011

– Při návštěvě, která se uskutečnila na žádost kuvajtské strany, se pan velvyslanec zajímal především o zaměření, činnost a fungování Ústavu i Archivu. Ředitel ÚSTR Daniel Herman a ředitelka ABS Jana Poddaná informovali kuvajtského hosta o historii a hlavních prioritách činnosti obou institucí…