„Nedejte se – nedáme se – existujeme!“ Interdisciplinární kolokvium o Jazzové sekci

  • Termín: 21. září 2016
  • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, velká zasedací místnost, 1. patro
  • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
  • Program (PDF, 198 kB)

Dne 21. září 2016 uspořádá Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. a Ústav pro studium totalitních režimů při příležitosti 30. výročí ukončení činnosti Jazzové sekce a zatčení jejích hlavních představitelů jednodenní odborné kolokvium.

Jednotlivé bloky kolokvia budou věnovány historii Jazzové sekce, pronásledování a soudnímu procesu s Jazzovou sekcí a širokým uměleckým aktivitám Jazzové sekce.

V rámci kolokvia bude možné zhlédnout putovní výstavu s názvem Jazzová sekce 1971–1988.

Akce je součástí Strategie AV21 Akademie věd ČR – Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu.

Videozáznam