Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro“

Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” se konala od 7. do 9. září 2008 v Praze. Akce začala vernisáží výstavy Invaze 1968 před Rudolfinem. Vzápětí na ni navázal vzpomínkový koncert věnovaný Ryszardu Siwiecovi, který se na protest proti okupaci Československa upálil v září 1968, již čtyři měsíce před Janem Palachem. Během dvou konferenčních dní zazněly v aule Filozofické fakulty UK v pěti odborných panelech příspěvky českých, polských, slovenských, litevských a maďarských historiků. Konferenci uzavřel pamětnický panel, moderovaný Petruškou Šustrovou – v něm přijali účast Agnieszka Hollandová, Libuše Šilhánová, Miroslav Kusý a Jaroslav Suk. Filmová režisérka Agnieszka Hollandová česky vzpomínala na dobu kolem roku 1968, kdy v Praze studovala FAMU. Spolupořadatelem konference, která proběhla pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Přemysla Sobotky, byl Ústav národní paměti (Polsko), Ústav pro dějiny maďarské revoluce 1956 (Maďarsko), Polský institut (ČR) a Filozofická fakulta.

Fotogalerie

Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - zahájení Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Agnieszka Hollandová v publiku Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - pamětnický panel Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Miroslav Kusý, Libuše Šilhánová, Agnieszka Hollandová a Jaroslav Suk Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Agnieszka Hollandová, Jaroslav Suk a Petruška Šustrová Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Jaroslav Suk a Petruška Šustrová Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Piekarská a Dr. Łukasz Kamiński Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Pierre Kende a János Rainer Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Libuše Šilhánová Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Agnieszka Hollandová Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Petruška Šustrová Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Miroslav Kusý Mezinárodní konference „Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro” - Petr Koura


Důležitá data

Termín pro přihlášení a odeslání abstraktu: 15. května 2008 Definitivní uzávěrka programu: 30. června 2008

Call for papers

Mezinárodní konference pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů se soustředí na aktivity bezpečnostního aparátu, na obrazy propagandy, na postoje politických elit okolních zemí k dění v tehdejším Československu. Jednotlivým dílčím tématům jsou věnovány samostatné panely. Krátké abstrakty k příspěvkům očekáváme na mailové adrese katka.volna@ustrcr.cz do 15. května 2008. Konferenční dění je rozloženo do sedmi panelů:

  • Panel 1: Evropa a Pražské jaro v roce 1968 (reakce na Pražské jaro a postoje politických elit a společnosti, jejich ovlivnění událostmi v Československu)
  • Panel 2: Bezpečnostní aparáty sovětských satelitů a Pražské jaro (struktura, vývoj a reakce KGB a bezpečnostních aparátů sovětských satelitů na Pražské jaro)
  • Panel 3: Bezpečnostní aparát v Československu a Pražské jaro (struktura, vývoj a reakce domácího bezpečnostního aparátu na Pražského jaro do okupace 21.8.1968)
  • Panel 4: Okupace Československa (okupace Československa, role bezpečnostních aparátů sovětských satelitů, aktivity prosovětské části domácího bezpečnostního aparátu)
  • Panel 5: Panelová diskuse s pamětníky (Češi a Slováci)
  • Panel 6: Druhý život Pražského jara (interpretace Pražského jara, dezinformace bezpečnostního aparátu, oficiální propaganda států, které se podílely na okupaci)
  • Panel 7: Panelová diskuse s pamětníky (ze států, které se na okupaci podílely)