Druhé mezinárodní badatelské sympozium portálu Paměť národa

Pozvánka Druhé mezinárodní badatelské sympozium

Na sympoziu byly zhodnoceny dosavadní zkušenosti s prací na digitálním archivu Paměť národa a představeny některé inovace – především ukládání videoklipů do editačního systému. Dále byla na programu diskuze nad užívanou metodologií, společnými tématickými okruhy a možnostmi zapojení jednotlivých badatelských projektů do iniciativy Paměť národa. V rámci odpoledního bloku byly představeny zahraničních a domácích oral history projekty. Druhé mezinárodní sympozium se konalo za finanční podpory Mezinárodního visegrádského fondu.

 • Místo konání: Ústav pro studium totalitních režimů
 • Datum konání: 23. září 2009
 • Organizátoři: Ústav pro studium totalitních režimů, sdružení Post Bellum a Český rozhlas
 • Kontakt: Barbara Kopecká, tel. 221 008 396 (bara.kopecka@ustrcr.cz)
 • Sympozium se konalo za finanční podpory Visegrádského fondu

Program

09.00-11.30

 • Uvítání ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů
 • Základní prezentace portálu (vznik a cíle projektu, Společenství evropské paměti atd.)
 • Metodologie vkládání pamětníků na portál (jak vložit nového pamětníka na portál, ukázky připraveného pamětníka, videa)
 • Dotazy a připomínky k editačnímu systému

11.30-12.00 oběd

12.00-13.50 – Prezentace zahraničních a tuzemských oral history projektů:

 • Jana Otočková, ÚPN, Slovensko
 • Michal Kurkiewicz, IPN, Polsko
 • Miroslav a Sarah Scholl Schneider, Německo
 • Maciej Melon, Karta Osrodka, Polsko
 • Neringa Jurciukonyte, IHC, Litva
 • Eva Vláhová, Dcery, ČR
 • Matěj Spurný, Antikomplex, ČR

13.50-14.00 – pauza

14.00- 17.00/18.00

 • Možnosti zapojení dalších oral history projektů na Paměť národa
 • Společná témata, kterým se věnujeme (pád železné opony ad.), debata nad přípravou a tématizací rozhovorů
 • Porovnání metodologických přístupů, které používají
 • Diskuze nad kategoriemi a výročími na portálu Paměť národa
 • závěr

17.00/18.00-19.00 – raut