Na konferenci „Evropa 70 let po paktu Molotov-Ribbentrop“ v Bruselu navrhl ředitel ÚSTR založení Platformy evropské paměti a svědomí

Dne 14. října pořádalo švédské předsednictví EU v Evropském parlamentu v Bruselu celodenní konferenci s názvem „Evropa 70 let od paktu Molotov-Ribbentrop“. Ředitel Pavel Žáček navrhl, aby Platforma evropské paměti a svědomí vznikla ve spolupráci s partnerskými institucemi jako organizace založená na mezivládní dohodě, se sídlem v Praze a s cílem zahájit činnost během polského předsednictví EU v první polovině roku 2011…