Projev premiéra ČR Mirka Topolánka ke Dni otevřených dveří ÚSTR

Vážení přítomní, mnoho velkých osobností věnovalo své stati a projevy sedmnáctému listopadu. Já se chci v této krátké zdravici věnovat jen jednomu tématu, které pokládám v souvislosti s tímto datem stále za aktuální. Chci položit jen jednu otázku: Poučili jsme se? Sem, na půdu Ústavu pro studium totalitních režimů, ten dotaz jistě patří. Právě tato instituce by nám měla pomoci rozpoznat zlo, pochopit zlo a vyvarovat se zlu. Sedmnáctý listopad nám připomíná dva z nejhorších režimů celé lidské historie: nacismus a komunismus. Fakt, jak rychle jsme z jednoho přešli do druhého, je děsivý. Ukazuje totiž na lidskou nepoučitelnost. V roce 1948 jsme se nepoučili z historie, a proto jsme ji museli opakovat. A poučili jsme se po roce 1989? Nejsem o tom zcela přesvědčen. Nepochybně jsme se poučili, co se týká institucí. Česká demokracie je hodnocena jako jedna z nejdokonalejších na světě. V tom a v našem členství v NATO a EU vidím dostatečnou pojistku proti návratu starých pořádků. Horší je to v rovině politické a osobní. Téměř polovině občanů by nevadil návrat nereformované komunistické strany k moci. A v minulém volebním období tu také KSČM fakticky spoluvládla. Máme tedy demokratické instituce, které by měly ochránit naši svobodu. Ale sama forma nestačí. Je také třeba naplnit ji obsahem. To by mělo být ono poučení z totality. Demokracie je pouhá skořápka, která bez obsahu – bez skutečné oddanosti svobodě – snadno praskne. Institucionální záruky, o nichž jsem se zmínil, nedovolují formální návrat totality. Ale nedostatečná úcta ke svobodě, která se projevuje v parlamentu, v myslích lidí i v médiích, dovoluje plíživé osekávání občanských svobod. Stále si musíme připomínat, že hlavním odkazem 17. listopadu je SVOBODA. Každý zákon, který zbytečně omezuje lidskou svobodu a aktivitu, je malou totalitou. Nostalgie po komunistických časech otevírá totalitě dveře. Neúcta některých novinářů k základním svobodám je výzvou k obnovení estébáckých praktik. Specialista v chápání totality, George Orwell řekl: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost“. Nenechme tedy pohrobky minulosti, faktické i ty myšlenkové, ovládnout naši přítomnost. Ztratili bychom naději na budoucnost. Braňme SVOBODU. Ona sama se bránit neumí. Předseda vlády České republiky Mirek Topolánek