KNIŽNÍ TIP: Posvátné umění v nesvaté době


Vlevo Jan Exnar: Maria, Jako Panna a Matka je vzor církve (1988, vitráž, malované sklo, olovo / kostel sv. Martina v Třešti) / Miloslav Troup: Ukřižování, zastavení křížové cesty (1958, podmalba na skle, plátkové zlato / kostel sv. Stanislava v Pitíně)

Publikace Posvátné umění v nesvaté době / České sakrální umění 1948–1989, kterou ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů vydalo Muzeum umění Olomouc, chce přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie a co nejkomplexněji dokumentovat roli výtvarného umění v bohoslužebném prostoru křesťanských církví působících v českých zemích v letech 1948–1989, v době totalitního režimu, který z pozic cílené ateizace společnosti podvazoval všechny církevní aktivity. Přesto v tomto období vznikala i kvalitní výtvarná díla v architektuře, v úpravách sakrálních interiérů a tvorbě liturgických předmětů.

„Celým projektem se snažíme alespoň výběrově upozornit na významné realizace, které obohatily liturgické prostory a na jejich aktéry, kteří v zaujetí pro dílo často riskovali svoji kariéru, případně nebezpečí politické či přinejmenším pracovní šikany. Věnujeme se i těm několika tvůrcům, kteří odmítli čelit permanentní totalitní zvůli a volili raději emigraci, která jim poskytla přece jen větší možnost se i v oblasti sakrálního umění svobodněji vyjadřovat,“ říká na úvod svého příspěvku v publikaci jeden z jejích autorů Ivo Binder a další – Michal Sklenář z Ústavu pro studium totalitních režimů – pojmenovává dějinné příčiny: „Proces bezprecedentní devastace sakrálních staveb, hřbitovů a drobných sakrálních památek má několik hlavních rovin. Mimořádný rozsah mají ztráty v pohraničních oblastech, odkud byli vyhnáni čeští Němci a kde došlo k sociální, kulturní, ale také religiózní diskontinuitě. (…) Sakrální stavby podlehly společně s další zástavbou zkáze kvůli vojenským prostorům, vodním dílům, těžební činnosti a dalším vlivům. Velké ztráty postihly majetek řeholních domů.“

Kniha vychází ze živého odborného výzkumu v terénu zaměřeného na umělecké hodnoty realizovaných prací. Na odborné texty Ivo Bindera, Tomáše Mazáče a Michala Sklenáře navazuje rozsáhlý Katalog realizací, doplněný kvalitní fotodokumentací. Autoři a zadavatelé jsou představeni v autorských medailonech i umělci, architekti a církevní zadavatelé. Za výtvarnými realizacemi stojí i jejich životní příběhy z nelehké doby.

Téměř 300stránková výpravná publikace Posvátné umění v nesvaté době / České sakrální umění 1948–1989 navazuje na stejnojmennou výstavu Muzea umění Olomouc, která je veřejnosti v tomto moravském městě přístupná až do 9. dubna 2023.


Ludvík Kolek: interiér kaple (1964-1965, vitráže, liturgická úprava, nástěnné malby / kaple sv. Rocha v Hustopečích) / Otmar Oliva: sv. Leopold Mandič (1986-1987, bronz, olovo / bývalý augustiniánský klášter Šternberk

Lubomír Šlapeta: kostel (1976 / kostel sv. Mikuláše v Tiché) / Ludvík Kolek: kostel (1968-1971 / kostel sv. Josefa v Senetářově)

Vojmír Vokolek: Křest Krista (1964, nástěnná malba v presbytáři / kostel sv. Jana Křtitele v Kněždubu) / Mikuláš Medek: oltářní obraz, Jan Koblasa, rám oltářního obrazu (1963, interiér / kostel sv. Petra a Pavla v Jedovnici)

Připravil MARTIN VACEK

Foto repro z knihy