KNIŽNÍ TIP: Happeningem proti totalitě od Petra Blažka

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s nakladatelstvím Argo připravili pro předvánoční trh novou publikaci – Happeningem proti totalitě od historika našeho Ústavu pana Petra Blažka. Jejím hlavním tématem jsou happeningy Společnosti za veselejší současnost, která působila na konci osmdesátých let 20. století jako jedna z opozičních iniciativ v Československu.

„Přestože pouliční happeningy SVS patří mezi nejznámější veřejné opoziční projevy v posledním roce komunistického režimu v Československu, nestaly se doposud, na rozdíl od aktivit jiných ´nezávislých iniciativ´, tématem žádné historické monografie či kritické edice dokumentů,“ píše v úvodu knihy její autor a pokračuje: „Tato kniha se snaží napravit tuto absenci a představuje poprvé všechny akce SVS na základě archivního výzkumu a rozhovorů s pamětníky. Publikace obsahuje záměrně řadu fotografií, neboť přibližují jejich atraktivní vizuální podobu a vypovídají o dobové atmosféře, ve které se odehrály.“ V publikaci jsou také představeny stručné dějiny happeningu jakožto uměleckého fenoménu a jeho využívání při opoziční činnosti na konci osmdesátých let v sovětském bloku, zejména polskou Pomerančovou alternativou. Přibližuje veřejné působení Společnosti za veselejší současnost, zvolenou strategii, ohlasy ve společnosti a reakce komunistického režimu. Nechybějí zde ani archivní dokumenty, které společně se vzpomínkami pamětníků přibližují detailně podobu pouličních happeningů.

Knihu Happeningem proti totalitě historika Petra Blažka s předmluvou spoluzakladatele Společnosti za veselejší společnost Luboše Rychvalského si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na kosmas.cz.
NAHOŘE: Bezpráví 9. 12. 1989 (foto AMKČ) / DOLE: Samizdatová pohlednice, první běžec je Tomáš Sedláček (foto AKMČ) / Lidé přinášeli na Karlův most květiny na památku zabitých čínských studentů (foto Tomki Němec) / Modrá velryba na Vltavě 20. 8. 1989 (AMKČ) / Spoluzakladatelé SVS – Luboš Rychvalský a Bára Štěpánová na počátku 90. let (AMKČ) / Happening „Veselá bezpečnost“ (foto Tomki Němec) / Pořád jste u vesla vy, chvilku budeme u vesla my! (repro z knihy)

Zpracoval MARTIN VACEK

Použité foto z knihy a archiv