KNIŽNÍ TIP: Fakta a lži o komunismu aneb Co byla normalizace


Doc. PhDr. Ladislav Kudrna, Ph.D.

Přišel dopis, v němž k časopisu Svedectvo a CD byl přiložený průvodní dopis s následujícím textem: „Vážený pán riaditeľ (…) za všetkých politických väzňov sa Vám za túto knihu chceme poďakovať, pretože veľmi dobře ilustruje to, čo sme tu prežili a kvalifikovane vyvracia výhovorky súdruhov, ktoré žiaľ aj u nás sú čoraz bezočivejšie. A ako vidno z knihy, venujete sa aj netradičnej hudobnej scéne, z vďaky za Vašu prácu Vám tu venujem jedno CD, kde v booklete citujem aj z ´normalizačných´ skvostov. A dovoľujem si upozorniť aj na poslednú pesničku, ktorú v rádiách ešte dodnes nehrali. S pozdravom Ing. Ján Litecký Švéda, predseda Politickí väzni, Zväz protikomunistického odboja.“ Autor dopisu měl na mysli kolektivní monografii Fakta a lži o komunismu, kterou sestavil historik a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna. Ten sám je autorem tří úvodních zásadních textů Minulost jako klíč k současnosti, Jak relativizací vytěsnit pravdu a Režim plný násilí aneb Co chceme říci.

Kniha dál je pak rozdělena do dvou tematických částí. Do první – historické části – kromě Kudrnovy nejdelší kapitoly – Stručný nástin dějin normalizace – přispěli další renomovaní historici jako Petr Blažek (Vyburcovat svědomí) nebo Pavel Žáček (Státní bezpečnost v okupační éře 1968-1989), politoložka Antonie Doležalová (Socialismus v nás – úvaha o ekonomické dimenzi normalizačních let), sociolog Zdeněk R. Nešpor (Religiozita v čase normalizace) a profesor historie Jan Rychlík (Ne-cestování do zahraničí v období normalizace).

Druhá část přináší 15 příspěvků – komentářů, polemik a rozhovorů na dané téma, z nichž řada je ale reakcí především na názory, postoje a pojetí výuky bývalého děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Pullmanna, hlavního představitele tzv. revizionistické školy, jež u českého komunismu zdůrazňuje konsenzus velké části společnosti a tvrdí, že předchozí historici kladli přehnaný důraz na represi. Jak na záložce uvádí šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr: „Kniha s podtitulem Co byla normalizace je odpovědí na urputnou snahu části historiků mladší generace upravit pohled na dobu komunismu tak, aby se líbil i Čechům, kteří se s režimem KSČ ochotně svezli. Řada autorů levicové orientace věnovala obrovskou energii, aby dokázala, že pro mnoho lidí byl režim KSČ přínosný a s řadou jeho stránek se identifikovali. Někteří hlasatelé takto vylepšených dějin dokonce tvrdí, že myšlenka komunismu měla dobré jádro a přispěla k modernizaci. Zároveň zlehčují a zamlčují obrovský rozsah komunistických zločinů.“ Texty v knize v hojné míře doprovázejí autentické fotografie, reprodukce spisů a dokumentů, tabulky i výčet pramenů a literatury. Vydal ji Spolek Free Czech Media.


Dopis Jána Liteckého Švédy doplnil časopis Svedectvo a hudební CD Víťazný traktor

Připravil (text a foto) MARTIN VACEK