Knihovna Jána Langoše – Knižní katalog

Vstup do katalogu

Přístup do aktuálního knižního katalogu je prozatím možný pouze z budov ÚSTR a ABS.