KAUZA: Syrovému byla navrácena hodnost armádního generála

Ve středu 19. října předala ministryně obrany ČR Jana Černochová potomku Jana Syrového osvědčení o vojenské hodnosti a udělených vyznamenáních. Syrový po 75 letech dostal zpět hodnost armádního generála. Je to reakce na nedávné zrušení rozsudku, kterým byl generál Jan Syrový v roce 1947 odsouzen k 20 letům vězení a odnětí hodnosti. Na základě tohoto rozhodnutí ministryně obrany Jana Černochová potvrdila, že této významné osobnosti československých legií v Rusku, bývalému ministru obrany a předsedovi vlády, náleží hodnost armádní generál a československá vojenská vyznamenání.

O obnovu řízení a zrušení verdiktu nad generálem Syrovým požádal JUDr. Lubomír Müller, na kterého se kvůli tomu obrátil praprasynovec Jan Syrový. Česká justice se kauzou zabývala od roku 2021, Vrchní soud v Praze zrušil původní rozsudek pražského Národního soudu letos 12. dubna. Podle ministryně obrany Jany Černochové byl generál Syrový národním hrdinou, kterému, jako všem československým legionářům, vděčíme za samostatný stát a má nezpochybnitelný přínos na budování prvorepublikové armády. „Jenže pak přišla potupná Mnichovská dohoda a pomyslný bojový pokřik Hrrr na ně! nepřišel. A tak se začali hledat zrádcové. Nikdo už se pak neptal, jaká byla realita a zda pan generál měl jinou volbu (…) I proto jsem uvítala vaši iniciativu, aby byl pan generál posmrtně rehabilitován. A jsem ráda, že soud dal vašim argumentům za pravdu a nespravedlivý rozsudek zrušil. Dnes tak společně napravíme jednu velkou křivdu a vrátíme tvář naší historii,“ prohlásila při předání osvědčení do rukou praprasynovce Jana Syrového v rámci debaty Rehabilitace generála Syrového v Knihovně Václava Havla.

Té se zúčastnil i historik Ústavu pro studium totalitních režimů Jaroslav Rokoský, kterého jsme se zeptali: Generálu Syrovému byly po mnoha desetiletích navráceny všechny vojenské hodnosti. Co vy na to jako historik?

„Staré křivdy se mají napravovat, byť mají dlouhého trvání. Generál Jan Syrový nebyl ani zrádce, ani kolaborant. Byl to voják, který věrně a oddaně sloužil masarykovskému Československu.“

Co to, podle vás, bude dál znamenat? Přepíšou se učebnice dějepisu?

„Znamená to veřejné uznání toho, že byl odsouzen za smyšlenou kolaboraci. Je to jen potvrzení toho, že některé procesy před Národním soudem měly výrazně politický charakter, čehož byl právě proces s Rudolfem Beranem a Janem Syrovým nejmarkantnějším dokladem. Vědělo se to a chytří učitelé si s tím poradí.“

Co ve věci generála Syrového je ještě třeba napravit?

„Opatrovat dobré jméno pana generála, protože zažité stereotypy mívají tuhý kořínek.“

Osobnost armádního generála Jana Syrového (1888–1970) je spjata nejen s dějinami československých legií v Rusku, ale také s pohnutými událostmi pomnichovské republiky a protektorátu. Těsně před Mnichovským diktátem byl jmenován předsedou vlády a současně ministrem obrany. Ve vládě setrval i po vzniku protektorátu ve funkci ministra obrany. Po druhé světové válce byl nespravedlivě odsouzen za kolaboraci. Té se však objektivně nedopustil. Jako kontroverzní důkazy byly proti Syrovému použity propagandistické snímky z nechtěného setkání s Hitlerem a jeho přítomnost na přehlídce nacistické armády, jíž se zúčastnil ve stejnokroji československé branné moci. Za vinu mu byl kladen podíl na rozhodnutí o prodeji dělostřeleckého materiálu československé armády, jenž se uskutečnil na počátku roku 1939, a to, že nevydal 15. března 1939 rozkaz ke zničení vojenského materiálu. Rozsudek Národního soudu v Praze z roku 1947 zněl na 20 let odnětí svobody a zároveň mu byla odňata hodnost. Z výkonu trestu se vrátil až v roce 1960. Duševně zlomený muž se na konci života již nedokázal bránit nepravdám a křivým obviněním.


S využitím materiálů Ministerstva obrany ČR připravil MARTIN VACEK

Foto archiv MO a MO / Jan Schejbal