KAUZA: Rehabilitace (generála) Jana Syrového

Očista generála Jana Syrového (1888-1970) by měla pokračovat… Letošního 12. dubna byl Vrchním soudem v Praze zrušen rozsudek Národního soudu v Praze ze dne 21. 4. 1947, kterým byl bývalý ministerský předseda a ministr národní obrany odsouzen k trestu 20 let těžkého žaláře. Následně pak 14. července 2022 pražské Městské státní zastupitelství zastavilo trestní stíhání proti generálovi, neboť žalované jednání nemělo povahu trestného činu. „Tato rozhodnutí Syrového právně očistila, ale zároveň vyvolala několik dalších otázek. Třeba, jak nahlížet na vyhlášku Zemského národního výboru v Praze ze dne 11. 5. 1948, kterou bylo rozhodnuto, že se konfiskuje veškerý generálův majetek?“ vysvětluje JUDr. Lubomír Müller, který se v celé věci angažuje. K tomu by se měl vyjádřit Městský soud v Praze při veřejném zasedání, který se koná zítra 5. října ve 13.00 h.

V návaznosti na toto jednání by další odpovědi měly padnout za 14 dní ve středu 19. října v Knihovně Václava Havla, kde od 19.00 h proběhne debata na téma Rehabilitace Jana Syrového. JUDr. Müller k tomu dodává: „Ptát se budeme na to, jak je to s vojenskou hodností, které byl Syrový odsuzujícím rozsudkem zbaven? Jestli zrušení rozsudku znamená, že se Jan Syrový automaticky znovu stává armádním generálem? A co jeho vyznamenání, která mu byla odňata? A jak se nyní dívat na to, že Syrový byl 10. 4. 1938 jmenován čestným občanem Dobřichovic, ale 13. 7. 1948 byl čestného občanství zbaven rozhodnutím Rady MNV v Dobřichovicích?“ Debatovat budou historik Jaroslav Rokoský z Ústavu pro studium totalitních režimů, advokát rodiny Syrových JUDr. Lubomír Müller a Jan Syrový, jeden z žijících potomků generálova rodu. Debatu, kterou pořádá Muzeum paměti XX. století, bude moderovat historik David Svoboda (ÚSTR).

Přidáno 6. 10. 2022: Městský soud v Praze projednával návrh na soudní rehabilitaci generála Jana Syrového (1888-1970), a to ve vztahu ke konfiskaci jeho majetku na základě vyhlášky Zemského národního výboru v Praze ze dne 11. 5. 1948. Státní zástupce JUDr. Stanislav Potužník se proti návrhu vehementně postavil s tím, že se na věc rehabilitační zákon nevztahuje. Obhajoba se naproti tomu snažila vysvětlit, že pro vyslovení rehabilitace jsou splněny všechny zákonné požadavky. Prudká výměna názorů mezi oběma stranami zůstala nerozhodnuta. Senát pod vedením JUDr. Ing. Danielly Sarah Sotolářové, Ph.D., se dlouze radil a pak účastníkům sdělil, že v poradě bude pokračovat a své rozhodnutí oznámí 11. 10. 2022.


Jan Syrový krátce před smrtí se svými přáteli: vdovou po generálovi Aloisi Eliášovi, paní Jaroslavou, a generálem Karlem Janouškem, bývalým velitelem našich letců ve Velké Británii a dlouholetým vězněm komunistického režimu / Pamětní deska na rodném domě v Třebíči v ulici Klimentova

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv Ministerstvo obrany ČR (nahoře), ABS a Lubomír Ludvik (Wikipedia.cz)