8. ZÁŘÍ


● 1968: Protest Ryszarda Siwiece

polský účetní, který se na protest proti okupaci Československa v roce 1968 zapálil

Petr Blažek: Ryszard Siwiec 1909–1968 (ÚSTR 2015)

Polský občan Ryszard Siwiec se 8. září 1968 na protest proti srpnové okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy a účasti jednotek Polské lidové republiky na této invazi zapálil na varšavském stadionu. Bylo mu 59 let. Zemřel o čtyři dny později, jeho čin ale zůstal široké veřejnosti utajen a mluvit se o něm mohlo až po změně politického režimu. Ryszard Siwiec byl v roce 2001 posmrtně vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Havlem Řádem Tomáše Garrigua Masaryka I. stupně. V roce 2006 získal Řád bílého dvojkříže třetí třídy od prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče. Od roku 2008 je po Siwiecovi pojmenována ulice v Praze a v roce 2010 byl právě v ní odhalen jeho pomník.

Tématem protestů proti okupaci Československa v zemích Varšavské smlouvy se zabývají mj. historici:

Adam Hradilek, email: adam.hradilek@ustrcr.cz
Petr Blažek, email: petr.blazek@ustrcr.cz

Související: