2. SRPNA


● 1943: Povstání vězňů v táboře Treblinka

v nacistickém vyhlazovacím táboře Treblinka (na území Polska) vypuklo povstání vězňů

foto Muzeum Treblinka

Vyhlazovací tábor Treblinka II (centrum) postavili Němci v polovině roku 1942 vedle nedalekého pracovního tábora. Vznikl v rámci operace Reinhard, jejímž cílem byla likvidace židovského obyvatelstva. Rozkládal se na ploše 17 hektarů a byl obehnán vysokým plotem z ostnatého drátu. Tábor obsluhoval velitelský štáb 30-40 Němců a Rakušanů, kterým pomáhalo asi 100-120 dozorců, převážně Ukrajinců. „Prvním velitelem tábora se stal doktor medicíny Irmfried Eberl, poté řídil tábor Franz Stangl,“ říká historik Petr Blažek a pokračuje: „První transport vězňů dorazil 23. července 1942 a přivezl Židy z varšavského ghetta. Od toho dne sem byli přiváženi Židé především z okupovaného Polska, ale také Československa, Francie, Řecka, Jugoslávie, SSSR, a též z Německa a Rakouska. Byli sem přivezeni i Romové a Sintové z Polska a Německa. Vězni byli zplynováni výfukovými plyny v plynových komorách postavených speciálně pro tento účel. Odhaduje se, že zde zemřelo kolem 800 000 lidí. Aby byly tyto nepředstavitelné válečné zločiny zakryty, těla byla zpopelněna na speciálně konstruovaných roštech. Dne 2. srpna 1943 vypuklo v táboře ozbrojené povstání vězňů. Z 840 lidí se podařilo uprchnout jen asi 200, válku nepřežilo více než 100. Po povstání se tábor pomalu zavíral. V listopadu 1943 byly budovy tábora rozebrány. Budovy byly vypáleny před příchodem východní fronty.“ Povstání přežil český židovský mladík Richard Glazar, který byl přidělen k třídění majetku zavražděných obětí. Napsal hned po válce vzpomínky, o vydání ale nebyl zájem. V šedesátých letech se jako svědek účastnil soudu s dozorci z Treblinky. Po roce 1968 odešel do švýcarského exilu. Teprve v roce 1992 se mu konečně podařilo vydat své memoáry. Nejdříve v němčině, o dva roky později česky.

Tématem nacistických koncentračních táborů se zabývá mj. historička

Pavla Plachá, email: pavla.placha.@ustrcr.cz

Související:

Tématem se zabýval seminář Belzec, Sobibor, Treblinka a Akce Reinhardt, který pořádal ÚSTR 24. října 2013