23. LEDNA


● 1953:  ⃰  PAVEL WONKA

disident, politický vězeň, umučen komunisty

foto Národní archiv

Český obhájce lidských práv a disident, který je považován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení se narodil ve Vrchlabí. Do střetu s mocí se kvůli svým svobodomyslným názorům a pevným občanským postojům dostal několikrát. V roce 1986 se spolu s bratrem Jiřím rozhodli jako nezávislí a svobodní občané kandidovat do Federálního shromáždění. Kandidatura neprošla, komunisté do voleb Wonku ani jeho bratra nepustili. Policie je naopak obvinila z pobuřování a soud následně poslal do vězení – Pavla na 21 měsíců, jeho bratra na rok. Pavel Wonka právoplatnost rozsudku nikdy neuznal; odvolával se na ústavu, psal stížnosti, na protest držel opakovaně hladovky. V roce 1988 byl s podlomeným zdravím propuštěn, záhy však za neplnění podmínek tzv. ochranného dohledu byl znovu zatčen a poslán do vazby. Ve vazební věznici v Hradci Králové zemřel 26. dubna 1988 za doposud nevyjasněných okolností. Bylo mu pouhých 35 let. Do vězení byl poslán soudkyní Marcelou Horváthovou, za jeho smrt nese odpovědnost také vězeňský lékař a mnoho dalších osob, které se na represi proti Wonkovi podílely. Nikdo nebyl v této věci nikdy potrestán.

Související: