16. KVĚTNA


● 1908:  ⃰  Adolf Horák

československý voják, účastník 2. odboje, velitel paravýsadku Sulphur, popraven nacisty

foto Wikipedia – volné dílo

Adolf Horák se narodil 16. května 1908 v polské obci Lenky. Kvůli otcovu zaměstnání zemědělského odborníka a rybníkáře se s rodinou často stěhoval po východní Evropě. Základní vzdělání získal v Polsku a v Plzni. V roce 1928 nastoupil základní vojenskou službu, během níž absolvoval poddůstojnickou školu, ale v roce 1933 vojenskou kariéru přerušil a podnikal v oboru regulace vodních toků. V lednu 1935 si opět podal žádost k vykonání další dobrovolné činné služby, přičemž v roce 1937 nastoupil k Zemskému policejnímu prezidiu v Praze jako instruktor. Odtud byl propuštěn v listopadu 1939, žil v Praze a zapojil se do činnosti Obrany národa. Protektorát opustil 7. března 1940 a přes Maďarsko a Sýrii se dostal do Francie. Bojů o Francii se nezúčastnil. Po evakuaci do Anglie sloužil u polního četnictva, v té době byl také vybrán pro plnění zvláštních úkolů. Prodělal základní sabotážní kurz, parakurz, šifrovací a zvláštní přípravu, konspirační výcvik s následným konspiračním cvičením, dále potom kurzy spojovací, střelecký a šifrovací. Společně s Oldřichem Jankem seskočili 9. dubna 1944 u Všetat. Na kontaktních adresách se jim nepodařilo uchytit a 20. dubna byl zatčen četníky. Na gestapu vypověděl vše, co věděl o organizaci výcviku a úkolech dalších skupin a prozradil šifrovací klíč. Zároveň přislíbil spolupráci. Podílel se na likvidaci výsadku Chalk a dopadení npor. Lepaříka z výsadku Glucinium. Z moci gestapa a ze svého konfidentského závazku se pokusil uniknout společně s Jankem útěkem na Slovensko. Jejich plán byl ale odhalen. Adolf Horák byl zastřelen v Terezíně 1. března 1945.

Související: