14. KVĚTNA


● 1888: ⃰  Josef Karel Matocha

arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, perzekuován komunisty

foto archiv obce Pitín

Josef Karel Matocha se narodil 14. května 1888 jako páté dítě rolníka v Pitíně. Měl přirozené vlohy ke studiu, a tak studoval nejdřív na gymnáziu v Uherském Hradišti a po roce na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Rozhodl se stát knězem a pokračoval ve studiích na teologické fakultě v Olomouci, odkud byl vyslán na Gregoriánskou univerzitu do Říma. Zde roku 1911 získal doktorát filozofie, v roce 1914 byl vysvěcen na kněze a o rok později dosáhl hodnosti doktora teologie. Poté působil jako profesor na bohosloveckém učilišti v Nitře, roku 1923 se stal suplentem na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci a od roku 1931 zde přednášel jako řádný profesor křesťanskou filozofii a spekulativní dogmatiku. V letech 1934-1935 a 1938-1939 byl také děkanem fakulty. V březnu roku 1948 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem olomouckým. Úřad však mohl vykonávat pouze do Velikonoc v roce 1950, kdy byl nezákonně internován a izolován komunistickou státní mocí ve svém bytě v arcibiskupském paláci. Jeho spolupracovníci byli zatčeni a uvězněni. Arcibiskup Matocha nesměl vycházet ze své rezidence a byl neustále pod dozorem příslušníků StB, kteří mu nedovolili ani číst noviny nebo poslouchat rozhlas. Občasné procházky mu byly povoleny pouze po zahradě arcibiskupského paláce, ke kterým ale vždy svolení nedostal. Arcibiskup ThDr. PhDr. Josef Karel Matocha zemřel 2. listopadu 1961 na nedostatečnou lékařskou péči, kterou mu StB odpírala povolit, pohřben je na hřbitově v rodném Pitíně. V roce 1999 mu prezident ČR Václav Havel in memoriam udělil Řád T. G. Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

Související: