Historické dílny – Fotografie v didaktice dějepisu

Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK navazují na doprovodný program loňské konference Škola vs. paměť a připravují sérii workshopů, tzv. Historických dílen. Do dílen zveme pedagogy i všechny ostatní zájemce ke společnému dialogu nad konkrétními otázkami vyučování o minulosti. Aktuální historická dílna: Fotografie v didaktice dějepisu, čtvrtek 19. 3. 2015, FF UK Praha, nám. Jana Palacha 2, místnost 104, 17.00–20.00. V posledních desetiletích se fotografie stala součástí každodenního života většiny z nás. Fotoalbum je neodmyslitelnou součástí rodinného vzpomínání. Kromě osobních a rodinných fotografií všichni důvěrně známe také fotografie, které jednoznačně vyvolávají obrazy z naší kulturní paměti: Osvětim, pohřeb Jana Palacha, hroutící se Dvojčata 11. září 2001 a další. Jaké otázky můžeme fotografiím klást při výuce dějepisu a u jakých témat je lze využívat jako pramen? Jsou fotografie jen vhodnou ilustrací do učebnice, nebo se mohou stát i předmětem přemýšlení a tvůrčí práce studentů? Seminář je určen pro všechny zájemce o didaktiku dějepisu z řad studentů, ale také pro učitele dějepisu a příbuzných společenskovědních předmětů. V rámci semináře bude možnost diskutovat nad významy fotografie, předat a sdílet zkušenosti z praxe či pracovat s konkrétním materiálem.