Harmonogram vzdělávacích kurzů pro učitele dějepisu a společenských věd

Ústav pro studium totalitních režimů zveřejnil nabídku vzdělávacích seminářů na 1. pololetí 2013, které proběhnou jednak na půdě ÚSTRu, jednak v krajských centrech Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Kurzy jsou akreditovány MŠMT, jsou zdarma a k účasti na nich je možné se přihlásit na e-mailu: anna.macourkova@ustrcr.cz.