Fórum Konfederace politických vězňů v Brně

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a jeho první náměstek Miroslav Lehký se v úterý 30. září 2008 zúčastnili již tradičního Fóra Konfederace politických vězňů. Jeho součástí bylo i promítání filmu The Soviet Story – příběh rudého zla, na jehož otitulkování a distribuci se Ústav podílí. Ústav i Archiv však měli bohatší zastoupení v podobě aktivní i pasivní účasti členů Rady Ústavu. Chybět samozřejmě nemohla předsedkyně Konfederace politických vězňů a Rady Naděžda Kavalírová, mezi řečníky byl i rektor Masarykovy university v Brně a radní Petr Fiala a mezi diváky poslouchal další člen rady Jan Zahradníček…