Filozofická fakulta UK podepsala smlouvu o spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Archivem bezpečnostních složek

Dne 9. června 2011 podepsali děkan FF UK v Praze doc. Michal Stehlík, ředitel ÚSTR Mgr. Daniel Herman a ředitelka ABS Mgr. Jana Poddaná, Ph.D., smlouvu o spolupráci, která je zaměřena na kooperaci při doktorských projektech realizovaných na FF UK v Praze…