Digitální technologie a média ve výuce – seminář pro učitele

Ústav pro studium totalitních režimů pořádá v pátek 15. května od 9 do 15 hodin v budově ÚSTRu (Siwiecova 2, Praha 3) seminář, který bude reflektovat rozvoj informačních technologií. V rámci semináře Digitální technologie a média ve výuce nabídneme mimo jiné možnost seznámit se se vzdělávací hrou Československo 1939-1989 či návod, jak z Wikipedie vytvořit prospěšný nástroj pedagoga.