Digitalizace spisů německé okupační správy v protektorátu Čechy a Morava

Praha 21. června 2010

– Národní archiv, Památník Terezín a Ústav pro studium totalitních režimů již zítra v 9.30 představí v přednáškovém sále Národního archivu projekty v rámci digitalizace spisů německé okupační správy v protektorátu Čechy a Morava. Kdokoliv tak bude mít možnost seznámit se svodkami z provenience pražské centrály zpravodajské složky nacistického Německa – bezpečnostní služby říšského vůdce SS (Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS/SD).