Deváté jednání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Dne 10. října 2011 proběhlo 9. zasedání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů.