Den otevřených dveří v Archivu bezpečnostních složek

U příležitosti Mezinárodního dne archivů se pro návštěvníky otevřou dne 20. června 2019 dvě budovy ABS – Branické náměstí 2, Praha 4, a Brno – Kanice. V rámci komentovaných prohlídek budete moci navštívit pro veřejnost jindy nepřístupná místa, nahlédnete „pod pokličku“ práce archivářů a zažijete mnohá překvapení. Zavedeme Vás nejen do depozitářů, ale seznámíte se i s činností lustračního, digitalizačního a restaurátorského pracoviště. Děti rozhodně nenechávejte doma!

Program jednotlivých prohlídek se v každé budově liší.

ABS Branické náměstí 2, Praha 4, 20. června 2019, 11–17 hod.

Václav Havel ´89

Pozvánka na Den otevřených dveří v ABS, Praha-Braník

Komentované prohlídky: V 11, 12, 13, 14, 15 a 16 hodin. Skupiny se mohou objednat i v jinou hodinu.

Stanoviště:

1) badatelna

Díky ojediněle otevřené legislativě mají žadatelé v České republice neomezený přístup k archiváliím, které vznikly činností bezpečnostních složek komunistického režimu, a ABS proto patří mezi badatelsky nejvyužívanější archivy. V jeho studovnách se loni zaregistrovalo 1 676 badatelů, kteří vykonali 3 685 návštěv. Celkem bylo předloženo 27 972 signatur. Lze předpokládat, že s intenzivnějším využíváním eBadatelny se bude toto číslo nadále snižovat. Na tomto stanovišti archiváři stručně seznámí zájemce s náplní své práce a představí publikace ABS. K nahlédnutí budou připraveny nejen ukázky zajímavých archiválií, ale také filmy z provenience SNB, bude zde také možnost registrovat se do zmíněné aplikace eBadatelna, to vše v příjemném prostředí, s možností posezení s drobným občerstvením a diskuzí s archiváři nad různými tématy.

2) lustrační pracoviště

Vyhledávání archiválií ABS je do značné míry založeno na jmenných evidencích a databázích. Pokud se zajímáte o osud konkrétní osoby, můžete se do pátrání pustit i sami. Některé evidence jsou přístupné na internetu, všechny dochované evidence však spravuje pouze náš archiv, který Vám také jako jediný může předložit archiválie z provenience bezpečnostních složek komunistického režimu. Odborná pracovnice bude vyhledávat (v žargonu archivu „lustrovat“) ve všech evidencích a pohovoří o komplikovaném systému lustrací.

3) depozitář

Archiv bezpečnostních složek spravoval k 31. 12. 2018 celkem 808 archivních souborů o celkové metráži 20 046,43 bm. Archiváři zájemcům přiblíží charakteristiku svazků a spisů, ukážou umístění archiválií a popíšou vhodné podmínky pro jejich ukládání. Na místě budou připravené ukázky archiválií vztahujících se k osobě Václava Havla, konkrétně ke kauze nalezení odposlechu v jeho bytě.

4) pracoviště digitalizace

Oddělení digitalizace převádí originální archiválie do digitální podoby. Zajišťujeme tak badatelské veřejnosti snazší přístup k archiváliím a archiválie samotné chráníme před rizikem dalšího poškození. Vedle papírových předloh, které se skenují na knižních skenerech, je oddělení schopno digitalizovat fotografie, mikrofilmy, mikrofiše a další typy materiálu.

5) restaurátorská dílna

Archiv jako moderní instituce věnuje nemalé úsilí ochraně a péči o fyzický stav archiválií. V dílnách k individuálnímu restaurování dokumentů budou mít restaurátoři pro zájemce připravené ukázky činností a materiálů, kterými se pokusí ilustrovat náplň své práce. V části provozu hromadného odkyselování budou návštěvníci stručně seznámeni s přípravou archiválií k tomuto procesu, se samotným odkyselováním pomocí stroje Neschen C500 a závěrečnou kompletací po ošetření.

6) prezentace ÚSTR

Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla proběhne diskuze historiků s veřejností nad osobou Václava Havla, především o jeho perzekuci ze strany StB v době komunistické totality. Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí návštěvníky s činností ÚSTR. K dispozici bude i řada publikací.

Účast přislíbil pan Martin Vidlák, vedoucí dokumentačního centra v Knihovně Václava Havla. V letech 1991–2003 pracoval v oddělení monitoringu a dokumentace Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky a v letech 2003–2011 byl spolupracovníkem Václava Havla v jeho soukromé kanceláři.

K vidění bude také výstava Václav Havel – Politika a svědomí, která připomíná nedožité osmdesátiny Václava Havla. Na vybraných panelech najde návštěvník výstavy slavné i méně známé myšlenky z Havlových textů či veřejných projevů. Citáty doprovázejí fotografie: čistě havlovské i aktualizační, které mají podtrhnout naléhavost výzev. Výstavu připravili Ústav pro studium totalitních režimů ČR ve spolupráci s Českými centry a Knihovnou Václava Havla.

Současně bude v branické budově od 15 hodin probíhat i ukázka jednoho z edukačních programů vzdělávacího oddělení ÚSTR „Pět životů Václava Havla: jak si vybrat životopis?“. V současné době máme k dispozici celou řadu životopisů Václava Havla. Jejich autory jsou akademici, novináři i bývalí spolupracovníci Václava Havla. Každá z knih se dočkala úspěchu ať již formou vysokých prodejů, nebo v podobě literárních cen. Tato situace vzbuzuje řadu otázek: jaký z životopisů koupit známým k Vánocům? Má smysl číst více než jeden z nich? V čem se od sebe jednotlivá díla liší? Zveme na čtenářskou dílnu zaměřenou na životopisy Václava Havla. Z organizačních důvodů je třeba objednat se na tento program předem (na e-mailové adrese info@abscr.cz či přímo na xenie.penizkova@abscr.cz).  V případě většího zájmu nebo v případě zájmu celých skupin či škol je možno individuálně domluvit i jiný termín.

7) Václav Havel ´89

Archiv při speciálních příležitostech nemusí být pouze institucí, v níž si o minulosti jenom čtete. Během Dne otevřených dveří můžete příběhy popsané v archiváliích i zažít – konkrétně se u nás, velmi netradičně, seznámíte blíže s osobou Václava Havla, především s jeho perzekucí ze strany StB. Během komentované prohlídky zažijete interaktivní vstupy a společně si připomeneme výročí 30 let od roku 1989, který vyústil v sametovou revoluci a pád komunistického režimu.

V atriu budovy bude k vidění výstava karikatur „Svět kreslí Havla“. Jedná se o unikátní projekt České unie karikaturistů (ČUK), která vyzvala všechny domácí i zahraniční autory k vytvoření karikatury prvního československého postkomunistického prezidenta Václava Havla. Vzdala tak hold muži, který se zásadním způsobem zasloužil o přechod naší země z totality do demokratické společnosti. Jak napsal Radovan Jakus, předseda ČUK: „Na této výstavě se dá najít mnoho poloh karikatury. Najdeme tu polohy od ‚legrační‘ až po skoro vážné. Nenajdeme však ani jedinou, která by se mu vysmívala“.

Ani letos nebude chybět dětský koutek – o děti bude postaráno, zatímco si jejich rodiče budou moci s průvodcem projít všechna stanoviště prohlídky.

Tradičně je možné těšit se na dětskou trasu tentokráte inspirovanou rokem 1989 i událostmi spojenými také s osobností Václava Havla. Děti se seznámí jak s archivářskou prací, tak dobou vzniku mladších archiválií uložených v našem archivu. V rámci napínavého dobrodružství samy na sobě poznají, v jaké době žili jejich rodiče či prarodiče. Rozhodně je nenechávejte doma, u nás se nudit nebudou!

ABS Brno – Kanice, 20. června 2019, 10 a 16 hod.

Studnice poznání v kanických lesích, tentokrát se scénickým čtením o příběhu zajímavé osobnosti

Pozvánka na Den otevřených dveří v ABS, Brno-Kanice

Ve čtvrtek 20. června 2019 představí Archiv bezpečnostních složek veřejnosti také pracoviště v Kanicích u Brna. Objekt se sice nachází v katastru obce Kanice, avšak přístupný z této obce není. Je možné se k němu dostat ze Staré osady („Brno-Židenice, Stará osada“), nástupiště č. 7, autobus č. 201, a vystoupit na zastávce „Brno-Líšeň, Na spáleništi“ (zastávka je na znamení). Odtud na druhé straně silnice vede účelová komunikace, po níž se za cca 15 minut dojde k budově archivu. Odjezd autobusu ze Staré osady je v 9:15 a 15:15 hod.

Zájemci o prohlídku si vyslechnou úvodní slovo o historii a současnosti pracoviště ABS Kanice, dále je pro ně připraveno scénické čtení přibližující životní osudy četníka, vojáka, příslušníka Sboru národní bezpečnosti a exulanta Josefa Černého z Brna-Maloměřic, za doprovodu pracovníků ABS si poté budou moci prohlédnout depozitáře a reprezentativní druhy archiválií, budou seznámeni s procesem digitalizace i s provozem kanické badatelny a v neposlední řadě pro ně bude uspořádána v prostorách budovy zajímavá putovní výstava „Sami proti všem … Příslušníci SNB v srpnu 1968“, zapůjčená Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu.

Program začíná v 10:00 a v 16:00 hodin.