Ctirad Mašín (1930 – 2011)

Dne 13. srpna 2011 zemřel ve věku jednaosmdesáti let aktivní účastník protinacistického a protikomunistického odboje Ctirad Mašín. Poslední rozloučení se uskutečnilo 24. srpna 2011 v Clevelandu (Ohio, USA).

Ctirad Mašín se narodil 11. srpna 1930 v Olomouci v rodině ruského legionáře a československého důstojníka Josefa Mašína, který v období nacistické okupace vytvořil společně se svými přáteli pplk. Josefem Balabánem a škpt. Václavem Morávkem legendární zpravodajskou skupinu, pro niž se vžil název Tři králové. V květnu 1941 byl pplk. Josef Mašín zatčen a v červnu 1942 na kobyliské střelnici popraven…