Členem Vědecké rady byl jmenován profesor Rudolf Zahradník

Rada Ústavu pro studium totalitních režimů na svém jednání konaném dne 17. října 2012 jmenovala za člena Vědecké rady Rudolfa Zahradníka…