Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989

Ilustrační foto

Ve dnech 8.–9. března 2012 proběhne mezinárodní vědecká konference Činnost československých zpravodajských služeb v Rakousku v letech 1945–1989 v rakouském Raabs and der Thaya pořádaná Ústavem pro studium totalitních režimů, Archivem bezpečnostních složek a Institutem Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek. Záštitu nad konferencí převzal první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg.