Čechoslováci v gulagu – komentovaná prohlídka výstavy a promítání filmu Mrtvá trať

Autoři výstavy o československých občanech v sovětských pracovních táborech, Adam Hradilek a Jan Dvořák, projekt ÚSTR z oblasti oral history, v jehož rámci výstava vznikla, a okomentují vystavené panely, artefakty a promítané videoklipy z rozhovorů s pamětníky.

  • Termín: úterý 22. května od 18 hodin
  • Místo: Knihovna Václava Havla – Galerie Montmartre, Řetězová 7, Praha 1