Zvolení nových členů Rady ÚSTR

Dne 5. prosince 2012 byli Senátem Parlamentu České republiky řádně zvoleni čtyři členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů: MUDr. Naděžda Kavalírová, PhDr. Emilie Benešová, Mgr. Lukáš Jelínek a Mgr. Michal Uhl.