Vědecká rada provádí vůbec první evaluaci ÚSTR

Nová Vědecká rada ÚSTR se už na svém prvním zasedání (12. června 2013) rozhodla, že bude pracovat i o prázdninách. Z její iniciativy vzešla série workshopů, ve kterých vědci prodiskutují a zhodnotí většinu odborných činností Ústavu. V rámci předběžné evaluace, která slouží hlavně k upřesnění plánu činnosti ÚSTR na příští rok, se postupně povedou rozpravy o výzkumných, dokumentačních i vzdělávacích projektech. Přítomni budou vedoucí oddělení a ti zaměstnanci Ústavu, kteří za projekty odpovídají. Evaluaci plánovala už předchozí Vědecká rada, avšak neprovedla ji. Teď se tedy jedná o vůbec první systematickou evaluaci od založení Ústavu. V jejím rámci vědci zhodnotí faktory, které ovlivňují vědeckou činnost ÚSTR, jako např. kvalifikaci zaměstnanců, mezinárodní spolupráci, metodologii či způsob prezentace výsledků pro veřejnost. První workshop se konal už koncem června a věnován byl digitalizaci a zpřístupnění pramenů Archivu bezpečnostních složek (ABS). Další workshopy jsou rozvrženy do čtyř dnů: 19.–20. a 27.–28. srpna. Podle člena Vědecké rady Petra Pitharta současná „malá“ evaluace „připraví Ústav na to, aby obstál v následující velké evaluaci. Ta už bude organizována externě, bude probíhat podle mezinárodních kritérií a měla by zajistit další existenci Ústavu proti jeho kritikům“. Zorganizovat důkladně pojatou evaluaci v době dovolených není snadné, ale aktivita současné Vědecké rady je zcela mimořádná. Ne všichni zaměstnanci se ovšem na evaluaci těší: někteří mluví o „grilování“, či dokonce o „prověrkových komisích“. Podle předsedy Vědecké rady Adriana Portmanna – von Arburg je ale záměr právě opačný: „Naše grémium chce přispět k tomu, aby byl zaveden jasný systém monitorování projektů. Takový, který zajišťuje pravidelnou zpětnou vazbu a umožňuje další optimalizaci činnosti Ústavu. Současná evaluace je v bytostném zájmu všech zaměstnanců, kteří pracují v ÚSTR či ABS jako historici, archiváři či odborníci příbuzných disciplín. Vážně stojíme o to, poznat jejich názory.“ „Taková evaluace je pro vědeckou instituci zcela běžná a měla probíhat dávno,“ uvedla místopředsedkyně rady Muriel Blaive. „ÚSTR teď dává jasný signál, že se vydává po standardních, nepolitizovaných kolejích kvalitního fungování státní instituce.“ Na každý projekt se plánuje asi hodina diskusního času. Nad rámec toho proběhne v pondělí 19. srpna večerní diskuse se zaměstnanci. Závěry z evaluace Vědecká rada shrne v písemném prohlášení.