Slavnostní otevření Knihovny Jána Langoše

Ústav pro studium totalitních režimů ve středu 29. října 2008 slavnostně otevřel v sídle Ústavu v Havelkově ulici knihovnu, která nese jméno Jána Langoše. Otevření se zúčastnila i manželka Jána Langoše Gabriela, která vyslovila poděkování za to, že se na jejího tragicky zesnulého muže v Praze nezapomíná. Místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Jiří Liška vyzdvihl otevření knihovny jako důkaz toho, že Ústav se vydal správním směrem a zpřístupnění knihovny badatelům, rozšíří a podtrhne aktivity Ústavu směrem k veřejnosti. Fond knihovny pojme 40 tisíc svazků, nyní jich je k dispozici zhruba desetina. Jedním ze zajímavých přírůstků je sbírka Rudých práv od r. 1946–1992. Knihovna chce poskytovat kromě knih i přístup k elektronickým zdrojům, v současnosti je rozjednaný přístup do databáze C.E.E.O.L., což je elektronický archiv zpřístupňující 290 humanitních a sociálně-vědních časopisů a digitálních dokumentů z oblasti střední a východní Evropy v plné podobě. Knihovnu mohou využívat nejen pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, ale i badatelé navštěvující badatelnu Archivu. Podmínkou je prezenční studium. Slavnostního otevření se kromě Gabriely Langošové a Jiřího Lišky zúčastnili také zástupkyně velvyslance Slovenské republiky v ČR Viera Viskupová, starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková, členové Rady Ústavu – předsedkyně Naděžda Kavalírová, místopředseda Patrik Benda, předseda Vědecké rady Ústavu Jiří Pernes a další hosté.