E-learningový kurz „Jak učit o komunismu?“

V pátek 4. listopadu 2011 se dvě desítky učitelů dějepisu základních a středních škol z celé České republiky zúčastnily úvodního setkání k e-learningovému kurzu Jak učit o komunismu?, pořádaného zdarma Ústavem pro studium totalitních režimů. Historik Kamil Činátl, jeden z tvůrců a tutorů e-learningového kurzu věnovaného soudobým českým dějinám, představil přítomným učitelům smysl a výhody této formy vzdělávání včetně interaktivního prostředí Moodlu. Pětitýdenní e-learningový kurz Jak učit o komunismu? by měl učitelům dějepisu nabídnout nejen řadu nových poznatků z oblasti moderních dějin. Účastníci díky němu navíc získají možnost rozšířit si vlastní databanku vzdělávacích materiálů. Kurz se ovšem zaměřuje především na metodické inspirace a postupy vedoucí k zefektivnění a zatraktivnění běžné výuky dějepisu. V průběhu pěti lekcí zaměřených na jednotlivé dekády českých dějin 1938–1989 bude učitelům prezentována široká škála metodických postupů práce s filmovým médiem, s fotografií, s textem, s různými typy pramenů či se svědectvím pamětníka. Nespornou výhodou e-learningového prostředí bude pro účastníky kurzu i možnost sdílení názorů mezi sebou, diskuzí na dílčí témata a výměny praktických zkušeností z výuky v jednotlivých fórech.