ÚSTR připomněl studentskou okupační stávku v roce 1968

  • Termín: 21. 11. 2018, 17:00
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131 (Velká aula)

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Studentskou radou FF UK jsme uspořádali vzpomínkový večer k 50. výročí listopadové stávky na vysokých školách v Československu, který se uskutečnil ve středu 21. listopadu v 17 hodin na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131.

Ve dnech 18. až 21. listopadu 1968 zorganizovali studenti na fakultách v celém Československu okupační stávku na podporu „studentského desatera“, v němž kladli vedení KSČ řadu požadavků, například zrušení cenzury, svobodu slova, shromažďování, dodržování osobních svobod občanů, svobodu výjezdu za hranice či svobodu bádání. 50. výročí této významné události připomíná Ústav pro studium totalitních režimů se Studentskou radou FF UK vzpomínkovým večerem, který se koná 21. listopadu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 „Prohlašujeme veřejně, že krédem našich činů je výhradně humánní myšlenka socialismu v Československé socialistické republice. Legální i nelegální nátlak vyvíjený na Československou socialistickou republiku považujeme pouze za dočasný. Nesmíříme se nikdy s tolerováním velmocenské politiky vedoucí k rozdělení národů. Lidstvo musí spojovat myšlenka vzájemného respektování, nikoliv psychóza strachu. Budeme-li přesvědčeni, že činy naší vlády a vedení Komunistické strany Československa nesměřují výrazně k uvedeným cílům, vystoupíme znova,“ stálo mimo jiné v prohlášení Akčního výboru pražských vysokoškoláků a Svazu vysokoškolského studentstva (SVS) o rozhodnutí vstoupit do okupační stávky na podporu deseti požadavků SVS v listopadu 1968. Řada tehdejších vůdců studentského hnutí později aktivně vystupovala proti komunistickému režimu, případně působila ve veřejném životě po roce 1989. Okupační stávky se účastnil například i Jan Palach.

Videozáznam

Fotogalerie

Mediální ohlasy

Vzpomínková akce připomíná stávku studentů z roku 1968 – 21. listopadu 2018, novinky.cz