Zveme na vzpomínkový večer u příležitosti 50. výročí studentské stávky v listopadu 1968

  • Termín: 21. 11. 2018, 17:00
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131 (Velká aula)

Ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a Studentskou radou FF UK srdečně zveme na vzpomínkový večer k 50. výročí listopadové stávky na vysokých školách v Československu, který pořádáme ve středu 21. listopadu v 17 hodin na Filozofické fakultě UK, nám. Jana Palacha 2, místnost č. 131.

Program

17:00 – 17:15

Úvodní slovo zástupců pořádajících institucí

 17:15 – 17:45

Přednáška Jaroslava Pažouta na téma „Československé studentské hnutí v 60. letech 20. století“

 17:45 – 18:15

Promítání dokumentárního filmu Milana Maryšky „Deset bodů“ (1969)

18:15 – 19:30

Pódiová pamětnická diskuse (účast přislíbili Antonín Blažek, Petruška Šustrová a Miroslav Tyl)