Uspořádali jsme prezentaci knihy historika Michala Pehra Katolická církev v Československu 1945–1948

  • Termín: 22. 06. 2023, 17:30
  • Místo konání: Literární kavárna Academia, Václavské nám. 34, Praha 1

Společně s Centrem pro studium demokracie a kultury jsme uvedli publikaci historika Michala Pehra Katolická církev v Československu 1945–1948. Katolíci mezi nacismem a komunismem: Lenin či Kristus? Prezentace proběhla ve čtvrtek 22. června v Literární kavárně Academia na Václavském náměstí od 17:30.

Kniha se věnuje dějinám katolické církve v Československu po druhé světové válce, kdy církev, podobně jako celá společnost, stála před klíčovými otázkami: Jakým směrem se bude naše země po porážce nacismu v roce 1945 ubírat? Bude její systém demokratický, nebo ne? A co můžeme čekat od komunistů? Každý měl vlastní představu a katolická církev, k níž se tehdy stále hlásila většina obyvatel země, jen velmi obtížně nacházela své místo v nové společnosti. Po tři roky trvajícím hledání přišel únor 1948… Dějiny tohoto trojletí autor zasazuje do historického kontextu rozpadu Československa v předvečer druhé světové války, doby válečného konfliktu a nacistické okupace.

FOTOGALERIE (Přemysl Fialka / ÚSTR)

Knihu vydal Ústav pro studium totalitních režimů společně s Centrem pro studium demokracie a kultury. Více informací o publikaci naleznete zde.