Uspořádali jsme přednášku o sexuálním násilí během druhé světové války

  • Termín: 29. 03. 2019, 10:00
  • Místo konání: Filozofická fakulta UK, Nám. Jana Palacha 2, místnost č. 201

Akty sexuálního násilí páchaly jak útočící armády Osy, zejména Německa a Japonska, tak spojenecké síly, lokální ozbrojenci nebo civilisté v okupovaných zemích. Význam a důsledky tohoto násilí se nicméně lišily. Konkrétní situace a jejich dynamika určovaly, jak byla znásilnění vnímána a jestli byla považována za zločin (a nikoliv pouze třeba za omluvitelný přestupek).

Regina Mühlhäuser se ve své přednášce pokusila zodpovědět otázku, jak můžeme zkoumat a porozumět sexuálnímu násilí, které se událo během druhé světové války. Abychom pochopili tyto 80 let staré události, musíme podle čelní odbornice na sexuální násilí rozplést rozličné významy těchto aktů svázané s násilím a sexualitou.

Přednáška Dr. Reginy Mühlhäuser (Hamburger Institut für Sozialforschung) se uskutečnila v rámci workshopu Incorporating Sexual Violence into Czech WWII history and Its Aftermath.

Program workshopu

Přednášku uvedli organizátoři celodenního workshopu Dr. Anna Hájková z University of Warwick a Dr. Jaromír Mrňka z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Akce proběhla v anglickém jazyce bez tlumočení.

Regina Mühlhäuser Ph.D., is a senior researcher at the Hamburg Foundation for the Advancement of Research and Culture and an Associate Researcher at the Hamburg Institute for Social Research in Germany. She is a co-founder of the International Research Group ‘Sexual Violence in Armed Conflict’ (SVAC, www.warandgender.net) and a co-coordinator of the Hamburg-based Working Group ‘War and Gender’. Regina has studied history, Korean studies and modern German literature, and worked at the concentration camp memorial site in Neuengamme. She specializes in 20th century history, and her book Eroberungen. Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher Soldaten in der Sowjetunion, 1941–1945 (2010) has been translated into Japanese (2015) and is forthcoming in English (Conquests. Sexual Violence and intimate Relations of German Soldiers in the Soviet Union).

In 1994, Regina has conducted fieldwork in Korea and China, interviewing former “comfort women”, who had been sexually enslaved by the Japanese Imperial Army during WWII. Currently she is working on the project “On All Fronts: A Comparative Study of How Sexual Violence Was Dealt With during World War II”, in which she compares the measures that the German, Japanese and Allied Forces implemented to control, restrict or instigate sexual violence. In particular, she focuses upon practices and narratives in the British Army in the European and the Asian theater of war.

Dr. Regina Mühlhäuser je stálou vědeckou pracovnicí Hamburského ústavu pro sociální výzkum (Hamburger Institut für Sozialforschung). Jako přední odbornice na problematiku sexuálního násilí je spoluzakladatelkou mezinárodní výzkumné organizace “Sexuální násilí v ozbrojených konfliktech” a koordinátorkou její pracovní skupiny “Válka a gender” sídlící v Hamburku.

Studovala historii, koreanistiku a moderní německou literaturu. Zaměřuje se zejména na dějiny 20. století. Pracovala mj. také v Památníku koncentračního tábora v Neuengamme. Její kniha Dobývání, Akty sexuálního násilí a intimní vztahy německých vojáků v Sovětském svazu 1941–1945 (2010) byla přeložena do japonštiny a v brzké době má následovat její anglický překlad.

Fotogalerie

Videozáznam