Zveme na přednášku o československých ženách v koncentračním táboře Ravensbrück

  • Termín: 07. 12. 2017, 17:00
  • Místo konání: Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské náměstí 6/18, Praha 1

Největším nacistickým koncentračním táborem pro ženy v Ravensbrücku prošlo podle posledních odhadů více než tři tisíce žen z předmnichovského Československa. Co o těchto ženách dnes víme? Proč a jakým způsobem se do tábora dostávaly? Jaký byl jejich život za jeho zdmi? Můžeme vůbec mluvit o české kultuře v táboře? Do jaké míry ovlivnily naši současnou představu o Ravensbrücku pozdější interpretace? Přednáška se pokusí vymezit základní skupiny vězněných žen na základě nejnovějších poznatků a pro jejich přiblížení představí některé konkrétní lidské osudy.

Videozáznam

Fotogalerie

Mediální ohlasy

Odbojářky i jehovistky. Nacisté trýznili v Ravensbrücku 3000 žen z Československa. – 9. prosince 2017, Echo24.cz